Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda a 2007/2008-as tanévben kezdte meg működését. Intézményünk névadója Mészöly Gedeon (1880-1960) tabajdi születésű nyelvész, műfordító.

Az Intézmény Pedagógiai Programja a református, keresztyén értékekre épül. Hitvalló, önmagukra, embertársaikra és környezetükre értékként tekintő embereket igyekszünk nevelni.

Az Iskola önálló szakmai egységeként működik az Óvoda két – részben osztott – csoporttal (kis-középső, nagy-középső).

A legnagyobb hangsúlyt a keresztyén értékek közvetítésére fordítjuk, de természetesen kiemelt jelentősége van az iskolára való felkészítésnek is. Mindennapi életünkben vidám, szeretetteljes légkörrel igyekszünk elősegíteni a gyermekek boldog, kiegyensúlyozott személyiségfejlődését.

A 45 férőhelyes, az utóbbi években teljes kihasználtsággal működő óvoda felszereltsége folyamatosan bővül.

Jó az együttműködésünk a szülői közösséggel.

Iskolánk pedagógiai alapelvei között hangsúlyt kap:

– a kompetencia alapú oktatás,

– a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása,

– esélyegyenlőség érvényesítése és

– az eltérő képességű tanulók együtt nevelése.

A református iskola a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát az embert védi.

A 2008/2009-es tanévben indult el az első felső tagozatos osztály, akik 2012-ben iskolánk első ballagó diákjai lesznek.

Oktatómunkánkban a hagyományos tanulásszervezési módszerek mellett a tehetséggondozás és a felzárkóztatás céljára alkalmazzuk a differenciált tanulásszervezést, kooperatív technikákat és a projektmódszert.

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat szakmai felügyelete mellett fejlesztést biztosítunk. Ezenfelül a logopédiai ellátás lehetősége is rendelkezésre áll. Az azt igénylő tanulóknak mozgásfejlesztést is nyújtunk.

A kötelező órák mellett sok hasznos délutáni programot is kínálunk tanulóinknak. Több éve jól működik a néptánc szakkör, a színjátszó kör, a kézműves szakkör, a sportkör és a német szakkör. A 2011/2012-es tanévtől hangszeres zene tanulására is lehetőség lesz.

Advent minden hetében, farsang és húsvét előtt kézműves délutánokra várjuk tanulóinkat, a szülőket és minden kedves érdeklődőt.

Nagy sikert arat minden évben farsangi játékdélutánunk. Hasonló népszerűséggel bír a gyermeknap, melyet a lassan már hagyományos Tátika Versennyel, vendégelőadók bemutatóival és változatos játékprogramokkal teszünk színessé.

Iskolánk igyekszik bekapcsolódni a falu életébe is. Nemzeti ünnepeinkre minden alkalommal műsorral készülünk, melyet a Község előtt is bemutatunk. Diákjaink és pedagógusaink – ha idejük és lehetőségük van rá – írnak a faluújságba.

A 2010/2011-es tanévben már harmadik alkalommal rendeztük meg a Mészöly Gedeon Anyanyelvi és Irodalmi Versenyt, amelyre a környező iskolák alsó és felső tagozatos tanulóit vártuk. A verseny levelezős fordulókból és egy iskolánkban zajló döntőből áll. Legutóbb nyolc iskolából 67 csapat jelentkezett. Közülük 38(114 tanuló) került be a döntőbe, ahol nagyrészt anyanyelvi játékokból álló feladatokkal kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. Az elkövetkező tanévekben is szeretettel várjuk erre a megmérettetésre az érdeklődő tanulókat!

 

Szívesen látunk Intézményünkben minden kedves Látogatót és Érdeklődőt!

Iskola elérhetõségei:

Cím: 8088. Tabajd, Dózsa György u. 1.

Tel.: 22/594-078

Óvoda elérhetõségei:

Cím: 8088. Tabajd, Petõfi Sándor u. 3.

Tel.: 22/353-330

Honlap: http://meszoly.valivolgy.hu/